directorio

 Concello de piñor

giftelefono   Tel: 988 403 236 / 17

 

   Fax: 988 403 320

 

 centro de saúde

 giftelefono  Tel: 988 403 310


   Fax: 988 403 295

 

 oficina de información xuvenil

  giftelefono  Tel: 988 403 236 /17

 servizos sociais

  giftelefono  Tel: 988 403 236 /17

 xulgado de paz

   giftelefono  Tel: 988 403 236 / 17

 HORARIO DE ATENCIÓN Ó PUBLICO

08:00-14:30

08:00-14:30